Statamat

Rook- en warmteafvoer


Nagenoeg 90% van alle dodelijke ongevallen bij brand zijn niet te wijten aan het vuur zelf, maar aan de giftige rookgassen, die vrijkomen tijdens een brand. Dit brengt ons bij de belangrijkste doelstelling bij brand: het beschermen van mensenlevens. Daarnaast zal men ook trachten om de materiële schade te beperken.

Dit wordt bereikt door, bij het ontstaan van een brandhaard, hitte, rook en vrijkomende gassen zo snel mogelijk af te voeren. Studies hebben aangetoond dat het toepassen van rook- en warmteafvoer, de kans op lichamelijk letsel of dodelijke ongevallen aanzienlijk reduceert.

Het principe
 

Wanneer er brand ontstaat in een gesloten ruimte, dan wordt deze in een mum van tijd gevuld met rook en toxische gassen, waardoor de normale evacuatiewegen nagenoeg onbruikbaar worden. De temperatuur kan zo hoog oplopen dat de kans op een explosieve zelfontbranding, flashover, zeer groot wordt.

Met een RWA-systeem worden gelijktijdig rookluiken en ramen geopend. De rook en hitte kunnen dan uit de ruimte afgevoerd worden, hierdoor vergroot de zichtbaarheid en zullen de evacuatiewegen van rook gevrijwaard blijven. Bijkomend zal het bestrijden van de brand op een makkelijkere manier aangepakt kunnen worden doordat de plaats van de vuurhaard beter kan gelokaliseerd worden.

Producten in de groep

Via onderstaande links vind je een uitgebreidere beschrijving per product.

Mijn Brochure

Op iedere productpagina staan informatiefiches die u tot een handige persoonenlijke brochure kan bundelen.