Deze website kan gebruikmaken van cookies ter verbetering van de functionaliteit van de website. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies, die u een betere surfervaring bezorgen. Om meer te vernemen over ons cookiebeleid, klikt u op de volgende link Cookiebeleid

Ik accepteer noodzakelijke en functionele cookies
Statamat

Openingsuren:

  • Leveringen:
    elke dag van 08:00 tot 11:30 en van 13:00 tot 16:00.
  • Hervullen en nazicht van blussers:
    elke dinsdag en woensdag namiddag van 13:00 tot 16:00.
  • Afhalingen:
    elke dag van 08:00 tot 11:30.

Pictogrammen - Veiligheidssignalisatie


Het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 regelt de ‘veiligheids- en gezondheidssignalering’ in België en is volledig gebaseerd op de Europese Richtlijn 92/58/EEG. Bij stroomuitval of andere calamiteiten moeten signalisatie en evacuatieplannen goed zichtbaar blijven. In het KB wordt hierover gezegd: “Bij slechte natuurlijke verlichtingsomstandigheden dienen fluorescerende kleuren, reflecterende materialen of kunstlicht te worden gebruikt.” Om die reden wordt er ook vanuit Europa steeds meer aangestuurd op het gebruik van fotoluminescerende signalisatie, bovenop de noodverlichting.
Als we veiligheidssignalisatie willen of moeten aanbrengen zijn hierop verschillende normen, wetgevingen en voorschriften van toepassing. Zo is er naast voornoemd KB de NBN EN ISO7010:2012 die symbolen en kleuren definieert die hiervoor gebruikt moeten worden op werkplekken en openbare ruimtes. Op termijn zullen de bestaande pictogrammen in het kader van de harmonisering vervangen worden door deze aangepaste symbolen.

In de ISO 16069-norm worden de principes beschreven voor visuele componenten die gebruikt worden om een vluchtwegaanduiding te maken.

ISO 23601:2009 legt vast welke informatie de evacuatieplannen moeten bevatten (o.a. vluchtroutes,  locatie van brandbeveiligingsapparatuur, veiligheidsinstructies voor gasten en bewoners) en hoe ze er moeten uitzien. Deze informatie kan ook gebruikt worden door  de brandweer bij interventies.

Meerwaarde fotoluminescentie

De afmetingen van de borden worden bepaald door de maximale zichtbaarheidsafstand en de indeling van het gebouw. Echter, de afstand waarop een bord van een bepaald formaat in het oog springt en begrijpelijk is, hangt af van het type bord, de belichting en de mate van detail.

Het is duidelijk dat fotoluminescerende signalisatie en markering van bvb. de vluchtwegen zorgt voor een verbeterde waarneming en bijdraagt tot een veilige en efficiënte evacuatie. 

Mijn Brochure

Op iedere productpagina staan informatiefiches die u tot een handige persoonenlijke brochure kan bundelen.