Statamat

CE keuring brandwerende producten

Bij de ontwikkeling van het nieuwe gamma CE gekeurde brandmoffen en brandwikkels werd gekozen om deze producten op een zeer breed gebied toepasbaar te maken. Dit zorgt voor een uitzonderlijke hoge prijs-kwaliteit verhouding! 

Met de komst van de CE keuring voor sommige brandwerende producten werd de hele productlijn opnieuw uitvoerig getest. Dit zorgde voor lange files bij de keuringsorganismes, maar wij kunnen met grote trots aankondigen dat Astroflame van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om de prestaties van de producten nog te verbeteren, en bovendien zeer breed toepasbaar te maken.

Het CE-label op een product toont aan dat het is beoordeeld volgens hoge veiligheids-, gezondheids-, en milieunormen vóór de verkoop in de Europese Economische Ruimte (EER). Op deze site vindt U de beschrijvingen van alle Astroflame CE gekeurde passieve brandbeveiligingsproducten. Let op: niet alle brandbeveiligingsproducten moeten CE-gemarkeerd worden! CE-markering is geen vervanging van de tests volgens de EN-normen, en gebruikt deze normen vaak voor de Europese technische beoordeling (ETA) om ervoor te zorgen dat een product "goed voor het bedoeld gebruik" is. De ETA's waaraan een product is onderworpen zijn vermeld op het CE-label (zie afbeelding).

Ondersteunende documentatie
Wanneer voor een product een ETA vereist is moet de fabrikant een prestatieverklaring (DoP) opstellen, waarin staat hoe het product presteerde in de relevante tests. Samen met een DoP wordt een "certificaat van continuiteit van de prestaties" (CoC) gepubliceerd voor elk product. Hierin onderschrijft de onderneming die het product vervaardigd dat het product, zolang het in productie is, zal worden vervaardigd om de prestaties vermeld in de DoP te bereiken. De regelgeving vereist dat van elk product een kopie van de DoP, hetzij op papier of langs elektronische weg of op een website, beschikbaar is. Deze website heeft een pagina voor elk CE-gelabeld product met links naar een DoP, een CoC , en aanvullende technische informatie en informatie over de installatie.

Mijn Brochure

Op iedere productpagina staan informatiefiches die u tot een handige persoonenlijke brochure kan bundelen.